Autorisation

Jeg er statsautoriseret

Statsautoriserede fodterapeuter er Danmarks eneste autoriserede behandlere af fodproblemer i forbindelse med diabetes, gigt, nedgroede negle og arvæv. Vores logo er din sikkerhed for en professionel behandler.

Logoet "Klinik for Fodterapi" er din garanti for:

  1. Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.
  2. Er uddannet til at yde fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje.
  3. Fremstiller støttende fodindlæg.
  4. Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.
  5. Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.
  6. Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødder til forebyggelse og bevarelse af fodens sundhed.
  7. Er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer.
  8. Er underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
  9. Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.
  10. Er medlem af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter og får på denne måde ajourført sin viden.